Právo byť informovaný

Zahŕňa zhromažďovanie údajov spoločnosťami a jednotlivci musia byť informovaní pred zhromaždením údajov. Spotrebitelia sa musia rozhodnúť, že ich údaje budú zhromažďované a súhlas sa musí slobodne poskytnúť skôr ako implicitne.

Späť